โคกหนองนา เกษตรอินทรีย์ เพื่อสุขภาพ สู่ Catering

3minutesfood กับ แรงบันดาลใจในการเปลี่ยนวิถีชีวิตสารเคมี สู่ Catering แบบเกษตรอินทรีย์
 
เราเชื่อมั่นในเรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีชีวิตไร้สารพิษเพื่อสุขภาพ จึงลงมือปลูกพืชผักตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้รับการพิสูจน์มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด-19 ว่าเป็นแนวทางที่สามารถส่งต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารให้กับผู้คนได้
 
ปี 2561 เราเริ่มลงทุนที่เพาะปลูกใน จ.สุพรรณบุรี ปัจจุบันเป็นฟาร์มออแกนิคขนาด 50 ไร่ ที่นี่มีเส้นทางโลจิสติกส์สะดวกเพื่อส่งผลิตผลกลับมาที่โรงงานผลิตอาหาร 3minutesfood ได้ทุกวัน และเป็นจังหวัดการเกษตรโดยเฉพาะ ทำให้ปลอดสารเคมีของภาคอุตสาหกรรม
 
ขอบคุณลูกค้าที่เลือกใช้บริการ 3minutesfood รายได้ทั้งหมดสนับสนุนให้เราผลิตและส่งมอบอาหารจัดเลี้ยงที่ปลอดภัยจากการทำเกษตรอินทรีย์ได้อย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 เราจะทำศูนย์เรียนรู้โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
 
3minutesfood Catering จะยึดมั่นและลงมือทำต่อไป เพื่อนำประโยชน์จากเกษตรทฤษฎีใหม่วิถีอินทรีย์ไปสู่เพื่อนๆทุกคนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีคุณค่า

เลือกกินอาหารอินทรีย์ ร่วมส่งต่อความยั่งยืน

“จงให้อาหารเป็นยา อย่าให้ยาเป็นอาหาร เพราะสุขภาพดีเลือกได้”

3minutesfood ผู้นำธุรกิจรับจัดเลี้ยงและรับจัดงานบุญนอกสถานที่ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งต่อสุขภาพที่ดีโดยการผลิตอาหารที่ไร้สารพิษไปสู่ผู้บริโภค จึงได้ขยายสู่การทำเกษตรอินทรีย์ในชื่อ “ออแกนิคฟาร์ม ทรี-มินิทส์ ฟู้ด” ขนาด 50 ไร่ อยู่ที่ จ.สุพรรณบุรี โดยยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เน้นการพึ่งพาตัวเอง ไม่ใช้สารเคมี สร้างระบบนิเวศที่เกื้อกูลกันในระยะยาว เพื่อให้ได้ผลผลิตนำมาทำอาหารจัดเลี้ยงที่ปลอดภัยแก่ทุกๆคน

เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ยกระดับธุรกิจจัดเลี้ยงในเมืองไทย โดยการผลิตอาหารจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP และบุกเบิกการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อนำผลผลิตมาทำอาหารจัดเลี้ยง.. เพราะสุขภาพดี มีไว้แบ่งปัน..

ไร่ออแกนิก3minutesfood

“มนุษย์หาเงินมาทั้งชีวิต เพื่อสุดท้ายเอาไปเป็นค่ารักษาพยาบาล”

เพราะเราไม่ค่อยใส่ใจสุขภาพตัวเองในช่วงที่ยังเลือกได้ ทานผักผลไม้และอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีเกินค่ามาตรฐานสะสมเข้าไปในร่างกายทุกๆวัน ในวัยทำงานอาการเจ็บป่วยอาจยังไม่แสดงให้เห็น แต่เมื่อแก่ลง ร่างกายจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคต่างๆ โดยเฉพาะมะเร็งที่เป็นกันมากในปัจจุบัน 

3minutesfood เชื่อว่า สุขภาพดีเป็นของขวัญล้ำค่าที่หาซื้อไม่ได้ ต้องลงมือทำเอง เราจึงเริ่มพลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม ให้เป็นไร่อินทรีย์ไร้สารพิษ เราขอเป็นส่วนเล็กๆที่จะร่วมเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยจากการใช้สารเคมี มาสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ ที่ปลอดภัยทั้งผู้ปลูก ผู้บริโภค ให้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย และมีความสุขอย่างยั่งยืน

เกษตรอินทรีย์ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่ Catering

ผักออแกนิก

“โคก”

โคก เป็นการนำดินที่ใช้ในการขุดเพื่อทำหนอง นำมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัย สำหรับการเกษตร ไม่ว่าจะปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ตามศาสตร์พระราชา โดยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกต้นไม้ 5 ระดับ คือ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน และ พืชหัว จะทำให้พื้นที่เพาะปลูกนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ ระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติต่างๆจะเกื้อกูลกัน ก่อให้เกิดผลิตผลพืชผักจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่างยั่งยืน

ผักอแกนิก

“หนอง”

เราจะขุดหนองที่เป็นรูปร่างที่ค่อนข้างอิสระ เลียนแบบแนวธรรมชาติ เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำในหน้าแล้ง หรือใช้เมื่อยามจำเป็น หรือเมื่อมีภัยน้ำท่วม เราก็สามารถกักเก็บน้ำไว้ในหนองที่เราขุดขึ้นมาได้ และเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของปลา สร้างระบบนิเวศน์ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผักอแกนิก

“นา”

การทำคันนา ต้องยกหัวคันนาให้กว้าง และสูง เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำไว้ในนา และเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์มีชีวิต หัวคันนาต้องมีความกว้างพอที่จะสามารถปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้รากมีการยึดเหนี่ยวคันนา

เรื่องราวไร่ออแกนิก 3minutesfood

ไร่ออแกนิก3minutesfood

ทดลองปลูกผักอินทรีย์ที่โรงงาน 1 ปี

ไร่ออแกนิก3minutesfood

ลองผิด ลองถูก จนผลเป็นที่น่าพอใจ

ทางนี้ไปไร่ออแกนิก 3minutesfood

ไร่ออแกนิก3minutesfood

ผืนดินก่อนพัฒนา ดินเสื่อม น้ำขาด

โคกหนองนา

โคกหนองนา วาดเองให้ดูธรรมชาติ

ไร่ออแกนิก3minutesfood

เริ่มขุดบ่อ ลึก 8 เมตร ขุดไล่เป็นระดับ

ไร่ออแกนิก3minutesfood

น้ำแล้งก็มีน้ำใช้ น้ำท่วมก็มีที่เก็บน้ำ

โคก คัน คลองไส้ไก่+ทางรถวิ่งสวนกัน

ไร่ออแกนิก3minutesfood

โรงผสมปุ๋ยหมัก-อินทรีย์ น้ำเชื้อต่างๆ

ขุดบาดาลไร่ออแกนิก

ขุดน้ำบาดาล ที่ความลึก 102 เมตร

ไร่ออแกนิก3minutesfood

พลังงานแสงอาทิตย์ สะอาด ประหยัด

ไร่ออแกนิก3minutesfood

หอแทงค์น้ำสูง 6 ม. กับ โซล่าร์เซลล์

ไร่ออแกนิก3minutesfood

เฝ้าดูผักโตทั้งวัน กับ CCTV โซล่าร์

ไร่ออแกนิก3minutesfood

พันธุ์ปลามากมายจากกรมประมง

ไร่ออแกนิก3minutesfood

ข้าวห่อใบบัว รออีกนิด

ไร่ออแกนิก3minutesfood

สร้างเล้าไก่อารมณ์ดี

ไร่ออแกนิก3minutesfood

3minutesfood หนีโควิด ไปปลูกผัก

ไร่ออแกนิก3minutesfood

ไข่ไก่ออแกนิก จากฝูงแม่ไก่อารมณ์ดี

ไร่ออแกนิก3minutesfood

เราไม่เก่ง แต่เราไม่หยุด

ไร่ออแกนิก3minutesfood

บรรยากาศดีๆกับแสงแดดยามเย็น

ผลผลิตอินทรีย์จากไร่ 3minutesfood เสิร์ฟเป็นอาหารจัดเลี้ยง

ไร่ออแกนิก3minutesfood

 

กะเพรา

ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ป้องกันหวัด ลดระดับไขมันและเบาหวาน | เมนูอาหารแนะนำ ปลาหมึกสอดไส้ผัดกะเพรา สปาเกตตี้ผัดพริกแห้ง

ไร่ออแกนิก3minutesfood

 

มะเขือเทศ

วิตามิน C, A, ไลโคปิน ช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงโรคร้าย | เมนูอาหารแนะนำ ยำทะเล สลัดผักสดห้าสี

ไร่ออแกนิก3minutesfood

 

ชะอม

มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง | เมนูอาหารแนะนำ แกงส้มชะอมไข่กุ้งสด

ไร่ออแกนิก3minutesfood

 

ฟักเขียว

ขับร้อนและสารพิษภายในร่างกาย ช่วยย่อยอาหารและบำรุงระบบลำไส้ | เมนูอาหารแนะนำ ตุ๋นฟักไก่มะนาวดอง 

ไร่ออแกนิก3minutesfood

 

สะระแหน่

ช่วยคลายตัวของกล้ามเนื้อในลำไส้ บรรเทาปวดท้อง และ ปวดศีรษะจากความเครียด | เมนูอาหารแนะนำ ลาบหมู ยำสันคอหมู

ไร่ออแกนิก3minutesfood

 

มะระ

ล้างพิษตับ ช่วยฟอกเลือก ลดน้ำตาลในเลือด | เมนูอาหารแนะนำ ขนมจีนน้ำยา แกงจืดมะระ

ไร่ออแกนิก3minutesfood

 

พริกแดง

ก่อความร้อน เร่งการเผาผลาญ ช่วยลดน้ำหนัก กระตุ้นเอ็นดอร์ฟิน บรรเทาอาการเจ็บปวด | เมนูอาหารแนะนำ น้ำพริกลงเรือ ข้าวผัดกะเพราปลาสลิดคลุก

ไร่ออแกนิก3minutesfood

 

มะนาว

ช่วยรักษาโรคความดันสูงและความดันต่ำ แก้วิงเวียนศีรษะ ให้เจริญอาหาร | เมนูอาหารแนะนำ ปลาแดดเดียวยำมะม่วง ต้มยำทะเล

ไร่ออแกนิก3minutesfood

 

ฟักทอง

ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง และรักษาอาการเป็นนิ่วในกะเพาะปัสสาวะ | เมนูอาหาร ผัดฟักทองผัดไข่ แกงเลียงกุ้งสด

ไร่ออแกนิก3minutesfood

 

ปลาทับทิม

มีโปรตีน ไขมันไม่อิ่มตัว พลังงาน โอเมก้า-3 ลดโคเรสเตอรอล ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตัน | เมนูอาหารแนะนำ ปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊ว ปลาทับทิมทอดน้ำปลา

ไร่ออแกนิก3minutesfood

 

ไข่ไก่

โปรตีนและวิตามินเยอะมาก มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ไร่ออแกนิก3minutesfood

 

ผักและสมุนไพรอื่นๆ

ที่นี่เราปลูกต้นไม้ พืช ผัก สมุนไพร เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา และ อีกมากมาย ให้เติบโตและเกื้อกูลกันตามระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

ความตั้งใจในการสร้างวิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน

เปลี่ยนวิถีชีวิตการพึ่งพาสารเคมี ให้หันมาสนใจเรื่องผักและเลือกรับประทานผักที่ปลอดภัย

3minutesfood เราให้ความสำคัญอย่างจริงจังเกี่ยวกับวัตถุดิบที่นำมาใช้ปรุงอาหาร โดยเฉพาะผักจะต้องสะอาด ปลอดภัย ก่อนนำมาปรุงอาหาร ผักจะผ่านการแช่และล้างให้สะอาด เพื่อกำจัดสารเคมีตกค้างออกไปให้มากที่สุด แต่จากผลการวิจัย เราไม่สามารถลดสารพิษจากการล้างผักได้หมด ดังนั้น ผักที่เราทาน ย่อมมีสารพิษตกค้างไม่มากก็น้อย และสะสมในร่างกายของเรา ส่งผลต่อระบบอวัยวะต่างๆทำให้เจ็บป่วย และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกลายเป็นมะเร็งลุกลามไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย หากเราอยากมีสุขภาพแข็งแรง เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต ลดการนำสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย เลือกทานผักที่ปลอดภัย ดังนั้น เราต้องมีความเข้าใจเรื่องผักอย่างถูกต้องก่อน เราจึงเลือกทานผักที่ปลอดภัยได้ ซึ่งหลายๆคนยังคงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผักแต่ละประเภทว่าปลอดภัยแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง

ผักจำแนกตามการใช้สารเคมีได้ 4 หมวดหมู่ ดังนี้

1.ผักอนามัย

ผักอนามัย ปลูกโดยใช้สารเคมีป้องกันแมลงต่างๆที่เป็นศัตรูพืช และสารเร่งการเจริญเติบโต พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวจะทำการล้างเพื่อทำความสะอาด ซึ่งจะมีสารพิษหรือยาฆ่าแมลงตกค้างอยู่

2.ผักปลอดสารพิษ

ผักปลอดสารพิษ ปลูกโดยใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงและใช้สารเร่งการเจริญเติบโตเช่นกัน แต่ในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวนั้นจะเว้นระยะเวลาการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว ซึ่งผักที่ได้นั้นก็ยังคงใช้สารเคมีอยู่

3.ผักไฮโดรโปนิกส์

ผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นผักที่หลายคนเข้าใจว่าปลูกแบบไร้สารเคมี แต่แท้จริงแล้วเป็นผักที่ปลูกโดยใช้น้ำแทนดิน ส่วนใหญ่จะผสมสารเคมีที่มีความจำเป็นต่อพืชลงไปในน้ำและให้รากของพืชได้สัมผัสน้ำเพื่อดูดซับเข้าไป

4.ผักอินทรีย์ หรือ ผักออแกนิก

ผักอินทรีย์ หรือ ผักออแกนิก นั้นเป็นผักประเภทเดียวที่ทำการปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีใดๆ ทั้งสิ้น เน้นปรับบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ รวมถึงปลูกในที่ห่างไกลจากมลภาวะ ปลูกโดยใช้ปุ๋ยและแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีการปนเปื้อน เป็นผักที่มีความปลอดภัยที่สุด และทุกกระบวนการปลูกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผักออแกนิก ปลอดภัย ไร้สาร 100% และเกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชา

ดังนั้น มีเพียงผักอินทรีย์ หรือ ผักออร์แกนิคเท่านั้น ที่เพาะปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ มีผลผลิตที่บริสุทธิ์ สามารถวางใจรับประทานได้อย่างปลอดภัย 100%

และการทำเกษตรอินทรีย์ที่ดีที่สุด คือ ทำตามศาสตร์พระราชา โดยการทำโคก หนอง นา ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกต้นไม้ 5 ระดับ คือ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน และ พืชหัว การทำเกษตรตามนี้ จะทำให้พื้นที่เพาะปลูกนั้นพึ่งพาตนเองได้ ระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติต่างๆจะเกื้อกูลกัน ก่อให้เกิดผลิตผลพืชผักจากธรรมชาติที่ยั่งยืน

ทุกๆก้าวของ 3minutesfood เรายืนหยัดในการลงทุนและพัฒนาเพื่อยกระดับ catering ที่มีคุณค่า ส่งมอบอาหารที่ปลอดภัย ดูแลรักษาภู-มิสังคมและสิ่งแวดล้อม วันนี้เราเริ่มก้าวเข้าสู่การทำเกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชาอย่างเต็มรูปแบบในเฟสแรก บนพื้นที่ 50 ไร่ในจ.สุพรรณบุรี เพื่อนำผลผลิตมาประกอบอาหารให้ลูกค้าที่จัดเลี้ยงกับเรา และก้าวใหม่ในครั้งนี้เราอยากเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการพึ่งพาสารเคมี จนทำให้ร่างกายเจ็บป่วย ให้หันมาเข้าใจวิถีธรรมชาติและเลือกทานพืชผักอินทรีย์ เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID @3minutesfood (มี @ ด้วยนะคะ)
หรือคลิกที่ปุ่ม LINE@ ได้เลยค่ะ

โทรสอบถามรายละเอียดกับเราโดยตรง ได้ที่
Tel: 088-203-2666