Daily Archives: June 10, 2021

อาหารถวายพระเพลเป็นช่วงเวลาที่คนไทยนิยมใช้บริการ

อาหารถวายพระเพล

อาหารถวายพระเพลที่ชาวพุทธใช้ทำพิธีกรรมทางศาสนา   อาหารถวายพระเพลไม่ว่าจะจัดงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือเทศกาลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ปัจจัยหลักเลยก็เพื่อความเป็นสิริมงคลหรือเป็นพิธีที่ทำกันต่อ ๆ กันมา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตามความเชื่อของคนนับถือศาสนาพุทธ อาหารถวายพระเพลสำรับภัตตาคารของพระสงฆ์ในงานต่าง ๆ อาหารถวายพระสงฆ์ เป็นปัจจัยสำหรับในการใช้ในทำบุญในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือหรือทำเทศกาลต่าง ๆ ที่สำคัญ คือการนิมนต์พระเชิญมาฉันภัตตาหารในสถานที่จัดงานนั้น ๆ จัดเป็น ทานมัยบุญ บุญที่เกิดจากการถวายทาน คือ การถวายอาหาร ปัจจัย ไทยธรรม แด่พระสงฆ์ เป็นพิธีที่คนส่วนใหญ่ในโอกาสต่าง ๆ หรือ โอกาสที่เป็นมงคลต่าง ๆ เพื่อประสงค์ให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี ๆ ที่เข้ามาในชีวิต พ้นโรคภัยไข้เจ็บ ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ การถวายภัตตาหารพระ แบ่งเป็นส่วนช่วงเวลา 2 ช่วง ถวายอาหารพระเช้า และ ถวายอาหารพระเพล แต่วันนี้ทางเราจะพูดถึงอาหารถวายพระเพล ที่จะใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ แต่ขึ้นอยู่กับทางเจ้าภาพเป็นนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธี สามารถทำที่วัดหรือที่บ้านแล้วต่ทางเจ้าภาพเห็นชอบ เวลาเลี้ยงพระเพล คือเวลาก่อนเที่ยง อยู่ช่วงเวลา 10.00 น. […]