คอร์ส 6 วัน 2 มื้อ

อาหารสำหรับ 6 วัน
วันละ 2 มื้อ (12 มื้อ)  1,199

คอร์ส 6 วัน 3 มื้อ

อาหารสำหรับ 6 วัน
วันละ 3 มื้อ (18 มื้อ)  1,499

ทำไมต้องเลือกเรา

พนักงานผ่านการอบรม
มาตรฐานอาหารปลอดภัย

มีเมนูอาหารหลากหลายให้เลือก

ช้อนส้อมปิดผนึกแยกซอง
เพื่อสุขอนามัยส่วนตัว

อาหารอร่อย มีรีวิวทุกวัน

มีฟาร์มออร์แกนิคขนาดใหญ่
ปลูกผักเพื่อใช้ทำอาหาร

ฟรี ค่าขนส่งอาหาร

รับออเดอร์ต่อมื้อได้จำนวนมาก

จัดเลี้ยงเดียวที่มีมาตรฐาน GMP
รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข

ซีลปิดผนึกทุกกล่อง
ป้องกันอาหารปนเปื้อน

จัดส่งตรงเวลา

Latest Reviews

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Name / Lastname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Name / Lastname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Name / Lastname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Name / Lastname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Name / Lastname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

Name / Lastname

From The Blog

นโยบายกำจัดขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบให้เป็น 0

โครงการนำขยะอาหารไปทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อวนกลับมาใช้ในโครงการปลูกต้นไม้ในชุมชน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และกำจัดปัญหาขยะอาหารล้นโลก ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว  ในกระบวนการผลิตอาหารในโรงงานของเรา มีเศษอาหารสดที่ไม่สามารถนำมาผลิตอาหารได้ เราได้นำสิ่งที่เหลืออยู่มาผ่านกระบานการหมักทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในไร่ออร์แกนิค ทดแทนการใช้สารเคมีและเป็นการนำทรัพยากรที่เหลือทิ้งกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอาหาร เพื่อนำไปใช้ทดแทนพลังงานอื่นๆ  ในขั้นตอนการทำปุ๋ยอินทรีย์ จะมีการปล่อยก๊าซชีวภาพออกมาซึ่งตามปกติแล้วจะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะส่งผลให้เร่งการเกิดปฏิกิริยาก๊าซเรือนกระจกที่มากขึ้น เราจึงนำก๊าซที่ถูกปล่อยทิ้งไป [...]